Sportmassage

 

Een mooie definitie van sportmassage is:
"Het toepassen van een aantal handgrepen op een ontbloot lichaamsdeel van een gezonde sporter, met als doel de lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van zijn/haar sportbeoefening weg te nemen."

Sportmassage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, terug te dringen. De afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen, pijn of kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd. De stofwisseling wordt hierdoor positief beïnvloed. Hierdoor herstelt men sneller en kan men weer sneller een bepaalde prestatie leveren.

 

Sportmassage wordt ook gebruikt om spieren voor een sportprestatie te activeren, als onderdeel van de warming up. Een ander effect, bij vrijwel iedere vorm van massage, is psychische en lichamelijke ontspanning. Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft, zal ook dit effect het lichaam sneller laten herstellen.

Sport en verrichtingen in het dagelijks leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is (sport)massage ook voor niet-sporters erg zinvol.

Sportmassage mag nooit worden toegepast (de eerste dagen / weken) na een spierscheur, bij een ontsteking of wond van de huid, of als iemand koorts heeft.
Als de spieren heel zwaar belast zijn, is het beter om de sportmassage enkele dagen uit te stellen.

Ten opzichte van de inspanning en het tijdstip kan een massage worden ingedeeld in:

- Activiteitsmassages

- Passiviteitsmassage


Pre-activiteitsmassage

Dit is de massage welke voorafgaat aan de sportbeoefening. Hierdoor wordt de kans op blessures verkleind. De massage dient om een goede doorbloeding te verkrijgen. LET OP: een pre-activiteitsmassage kan en mag nooit een warming-up vervangen! Deze massage kan wel aan de warming-up vooraf gaan. Bij de pre-activiteitsmassage ligt het accent meer op stimulering.

Inter-activiteitmassage
Deze massage wordt in een rustpauze (b.v. gedurende een blessure) of tussen twee wedstrijden toegepast. Het doel kan zijn om plaatselijke vermoeidheid te bestrijden of om eventuele kramp te voorkomen. Bij de interactiviteitsmassage ligt het accent meer op ontspanning.

Post-activiteitsmassage
Deze massage wordt na een training of wedstrijd toegepast. Het doel is vooral een versnelde afvoer van afvalproducten van de stofwisseling een een ontwatering van de spieren. Hiermee wordt herstel bevorderd, eventuele spierpijn voorkomen en de hersteltijd van het lichaam wordt verkort. Het lichaam wordt daardoor beter voorbereid op een volgende inspanning. De werking is te vergelijken met een cooling-down na een training of een wedstrijd. Bij de post-activiteitsmassage ligt het accent meer op ontspanning.

Passiviteitsmassage
Een passiviteitsmassage wordt gegeven als (tijdelijk) niet aan sport wordt gedaan. Het accent kan zowel stimuleren als ontspannend zijn. Afhankelijk van de toestand van de spieren. Deze massage dient ervoor om de algehele conditie van het lichaam in stand te houden of te bevorderen.

Indicaties en contra-indicaties
(Wanneer mag er soms wel en soms niet gemasseerd mag worden)
.
Een sportmasseur voert een massage uit op een gezond lichaam. De massage heeft tot doel de gezondheid te bevorderen. Er mag geen massage worden uitgevoerd wanneer er afwijkingen of aandoeningen geconstateerd worden. De indicatie om te mogen masseren is afhankelijk van de aanwezige contra-indicaties. Contra-indicaties wil zeggen: Er zijn omstandigheden waardoor de massage niet mag plaatsvinden. Soms kan een massage worden aangepast, rekening houdend met de omstandigheden.

Contra-indicaties:

 • Koorts, griep
 • Ontstekingen
 • Algemene infectieziekten
 • Té veel pijn
 • Extreme vermoeidheid of uitputting (na duurprestatie)
 • Aversie tegen massage
 • Slechte algemene gezondheid
 • Huidaandoeningen
 • Pathalogieën (ziektebeelden)
 • Steenpuist(en)
 • Vaataandoeningen (trombose, ateriosclerose)


Er mag wel worden gemasseerd als rekening wordt gehouden met de plaats, tijdstip, dosering of techniek:

 • Bij zwangerschap: geen rug en buikmassage
 • Bij spataderen: geen beenmassage
 • Geen massage in de blessure-regio
 • Aangepaste massage bij zeer zwaar behaarde huid

 

Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)

Link naar Nederlands Genootschap voor Sportmassage

NGS-sportmasseurs bezitten het enige door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Nederland erkende diploma Sportmassage. Zij zijn goed opgeleid en staan onder toezicht van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

Het NGS stelt hoge eisen aan de kwaliteit, de werkwijze en houding van zijn leden. Zij houden hun kennis en kunde bij door regelmatig her- en bijscholingscursussen te volgen.
NGS-Sportmasseurs leveren bij veel evenementen een bijdrage aan het welzijn van de deelnemers. Onder meer bij de marathon van Rotterdam, Amsterdam en Leiden, Elfstedentocht, diverse triathlons en niet te vergeten de Wandelvierdaagse.

Het NGS is partner in het sportgezondheidsoverleg van het NOC*NSF waarin ook zitting hebben de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in Sportgezondheidszorg en de Federatie van Sportmedische Adviescentra.
Hierdoor blijven het NGS en zijn leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de sportgezondheidszorg in Nederland.